Program na lety střednĕ dlouhé, dlouhé a maraton

Program na dlouhodistanční lety se zakládá na na smĕsích ze serie MULTI. Kromĕ toho pro zajištĕní holubům volného čerpání kyslíku doporučujeme podávat před a po závodu přípravek určený pro dýchací cesty. Letový program bere také v úvahu stálé povzbuzování jater a profylaxi pro trávicí soustavu.

 

V tabulce níže uvádíme příkladové dávkovací schéma.
 

PŘED ZÁVODEM MULTI Forma podávejte s krmivem a doplňkem 7-OILS a HEPATIC. Délka trvání takove suplementace závisí na obtížnosti závodu a kondici ptáků. Před lehčím závodem doporučujeme 1-2 dny, před tĕžším – 3-4 dny. Dávku byste mĕli zvĕtšovat postupnĕ. V den košování podejte MULTI Forma s vodou a doplňkem INHALIC.
 

 

PO ZÁVODU V první dávce vody podejte MULTI Regener (A + B) a INHALIC. Pamatujte si, že tato smĕs je kompletním souborem potřebných složenin. Nepřidávejte už k tomu elektrolyty, glukózu, med atd. V následných dnech nadále podávejte MULTI Regener, a zmenšujte přitom postupnĕ dávku komponentu B. V závislosti na stavu holuba, který se vrátil ze závodu, 3-5 krát podejte MULTI Regener. V pozávodním období také přidávejte k zrní REVITAL.
 

CO NAVÍC? 1-2 krát za týden se doporučuje podávat probiotikum a multivitamínovou smĕs. V této chvíli nemáme takové výrobky v nabídce, proto podejte holubům ty preparáty, které jste dosud používali.

 

 


      zpět


HapLabs