Program na lety do 350 km

Program na závody na trati do 350 km se zakládá na na smĕsích ze serie SPRINT, jež jsou určené pro krátké distance. Tyto preparáty obsahují komplet energetických a podpůrných složenin a také elektrolyty. Kromĕ toho pro zajíštĕní holubům volného čerpání kyslíku doporučujeme podávat před a po závodu přípravek určený pro dýchací cesty. Letový program bere také v úvahu stálé povzbuzování jater a profylaxi pro trávicí soustavu.

V tabulce níže uvádíme příkladové dávkovací schéma.

 

PŘED ZÁVODEM SPRINT Formu podávejte s krmivem a doplňkem preparátu na játra HEPATIC. Můžete také přidat 7-OILS, není to ale nutné. Podávejte takovou smĕs v průbĕhu 1-2 dní před závodem, v závislosti na formĕ holubů a obtížnosti závodu. Důležité je podat SPRINT Formu v den košování. Podejte ho s vodou a postarejte se o to, aby holubi vypili tekutinu. Před velmi krátkým letem stačí podat výrobek jednou v den košování.
 

PO ZÁVODU Po návratu holubů ze závodu podejte jim vodu se SPRINT Regenerem (A + B) a INHALIC. Pamatujte si, že tato smĕs je kompletním souborem potřebných složenin. Nepřidávejte už k tomu elektrolyty, glukózu, med atd. Následného dne po závodu podejte holubům s krmivem SPRINT Regener (pouze komponent A). V pozávodním období přidávejte k zrní REVITAL.
 

CO NAVÍC ? 1-2 krát za týden se doporučuje podávat probiotikum a multivitamínovou smĕs. V této chvíli nemáme takové výrobky v nabídce, proto podejte holubům ty, které jste dosud používali.
 

UPOZORNÉNÍ ! Holubi, kteří jsou ve vysoké formĕ, mohou dostávat smĕsi ze serie SPRINT také před lety delšími než 350 km (do 450 km). Mají však lepší metabolismus, hromáždí více energie v podobĕ glykogenu a jejich nejvyšší rovnovážný stav laktátu se vyskytuje pozdĕji.

 

      zpět


HapLabs