Program na lety mladých holubů

PŘED ZÁVODEM Podávejte ptákům smĕs Forma s doplňkem HEPATIC. Můžete ji také namíchat s 7-OILS. Pokud jde o délku doby podávání, necháváme rozhodnutí na chovateli (nĕkteří jsou proti nadměrné suplementaci mláďat). V den košování však stojí za to podat Formu s vodou (nezbytnĕ s INHALIC).

 

PO ZÁVODU Jednejte analogicky jak v dvou zbývajících programech. Na začátku voda + Regener + INHALIC. Potom REVITAL v krmivu a pokračování v podáváním Regener v závislosti na kondici ptáků.
 

MEZI ZÁVODY Z ohledu na vysokou citlivost mladých holubů je nutno rozšířit jejich program o pravidelné podávání ochranných preparátů. Pro zabezpečení dýchacích cest podávejte ve vodĕ smĕs INHALIC + FUNGI Stop. Dýchací soustavu chraňte pomocí MICRO Stop + 4-ACIDS a GASTRIC + HEPATIC. Nezapomeňte také na osazování organismu holubů dobrými bakteriemi! V dietĕ mlaďat by nemĕl chybĕt také VITAL Junior, který z ohledu na obsah β-glukanů bude stimulovat jejich odolnost.

 

 

      zpět


HapLabs